Jdi na obsah Jdi na menu

Cheaty

 

   
Kaching Přidá 1 000 simolenů
Motherlode Přidá 50 000 simolenů
MoveObjects (on/off) Může pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné
Aging (on/off) Zapne/vypne stárnutí Simů
StretchSkeleton (číslo) Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost,0.5 poloviční velikost)
intProp maxNumOfVisitingSims (číslo) Počet Simů které si můžete pozvat na oslavu
(Použíjte v náhledu na sousedství)
boolProp snapObjectsToGrid (true/false) Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť
boolProp constrainFloorElevation (true/false) Zvedne/sníží zem i s pbjekty nebo stavbou
boolProp simShadowa (true/false) Zapne/vypne stíny simů
intProp censorGridSize (0-8) 0-úplné udstranění cenzurních čtverečků
8-Normální cenzura ( !!! POZOR V NIGHT LIFE NEFUNKČNÍ !!!)
boolProp DisplayPatch (true/false) True-uvidíte cezru kam jde váš Sim
faceBlendLimits (on/off) Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost
boolProp constrainFloorElevation (tru/false Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
Autopatch (on/off) Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
Exit Zavře cheatovací řádek
 
deleteAllCharacters Vymaže všechny postavy v sousedství
TerrainType (desert/temperate) Přepíná mezi pouští a normálním terénem
boolprop displayNeighborhoodProps (true/false) False= nezobrazí se doplňky v sousedství(kameny, věže)
boolprop displayNeighborhoodRoads (true/false) False= nezobrazí silnice
boolprop displayNeighborhoodFlora (true/false) False= nezobrazí flóru(stromy,květiny)
boolprop displayNeighborhoodWater (true/false) False= nezobrazí vodu
boolprop displayLotImposters (true/false) False= nezobrazí stavby na pozemcích
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel (true/false) False= nezobrazí mosty
boolprop carsCompact (true/false) True= auta na silnicích jsou detajlnější
boolprop ShowLotPackageFilename (true/false) Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků
boolprop nhoodWaterRelection (true/false) Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství
boolProp carsOnRight (true/false) Auta jezdí vpravo nebo vlevo
terraintype (desert/concrete) Typ terénu
boolprop lotTerrainLighting (true/false) False= pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší
nhdregiontype desert (desert/concrete) Typ terénu na konkrétním místě
 
boolprop allObjectLightsOn (true/false) Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používaná.
familyfunds JMÉNO XXXX Přidělí rodině na úrovně sousedství peněžní částku
showHeadlines (on/off) (Pro všechny Simíky na pozemku) Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--
unlockCareerRewards (Pro vybrané simíky)Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives (Pro všechny Simíky)Maximalizuje ukazatele motivace všech Simů, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay (on/off) (Pro všechny Simíky na pozemku)Spustí nebo zastaví pokles motivace
aspirationPoints hodnota (Pro vybraného Simíka)Nastavá aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace
lockAspiration /on/off) (Pro všechny simíky na pozemku)Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel (0-5) (pro vybraného Simíka)Udělí vybranému Simovy velký počet aspiračních bodů
roofslopeangle (15-75) Úprava sklonu všech střech na pozemku.
agesimscheat on Aktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightigFile (název souboru) Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.
 
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation (true/false) Otočí objekty o 45 stupňů (pro otočení použijte šipky <a>)
setHihhestAllowedLevel (číslo) Můžete postavi více pater
boolProp dormSpecific ToolsDisabled (true/false) Zapne stavební a nákupní mód na koleji
changelLotZoning (residential/ community/greek/dorm/ secretsociety) Změní typ na požadovaný druh pozemku
residential-rezidenční
community- obecní
greek- řecký dům
dorm- kolej
secretsociety- tajný spolek
 
boolprop lotWater (true/false) False= odstraní vodu na pozemcích
boolprop lotTerrainPaints (true/false) False= odstraní zemskou texturu na pouemcích
boolprop showFoorGrid (true/false) Vypnutí čtvercové sítě v nakupovacím módu
boolprop objectsShadows (true/false) False= odstraní stíny u venkovních objektů
boolprop guob (true/false) False= odstraní stíny u vnitřních objektů
boolprop renderSelectedSimLevel (true/false) True= stěny nebudou vykousnuté pro vybraného sima
boolprop locktiles (true/false) False= m§žete umístit podlahu i na silnici
boolprop reflectionWithExtraViewer (true/false) Zapne/vypne zrcadlení
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel (true/false) True= objekty se zobrazí pouze v úrovni kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno
boolprop renderSelectedSimLevel (true/false) True= vidíte jen patro kde je vybraný Sim
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář